Brinner
204710.jpg

2047 Science Center

UPPDRAG: Visuellt uttryck, illustration, produktion

2047 Science Center är en kunskapsarena och mötesplats inom naturvetenskap och teknik och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. De arbetar för att säkra en strategiskt viktig och långsiktig kompetensförsörjning inom naturvetenskap och teknik i Dalarna genom att inspirera barn och ungas förmåga till innovation och problemlösning. Vi har hjälpt 2047 Science Center att skapa ett visuellt uttryck och grafiskt manér som förmedlar såväl lek som innovation och teknik.

20475.jpg
20477.jpg
20473.jpg
2047_karta.jpg
2047_poster.jpg
20478.jpg
20472.jpg