Brinner
miljonaren1.jpg

Miljönären

UPPDRAG: Varumärkesplattform, Foto & film

Det är ingen hemlighet i att man behöver kommunicera inifrån och ut för att kunna bygga ett starkt och tydligt varumärke. Det ger förutsättningar för att bygga konsekvent kommunikation i linje med ens värderingar. Och vi gillar att involvera kunden. Därför var detta projekt extra roligt då vi inledde arbetet med Miljönärens nya varumärkesplattform med att skicka ut enkäter till samtliga medarbetare på Miljönären. Med hundratals enkätsvar som grund i arbetet kunde vi utveckla varumärket på ett sätt som blev äkta och väl förankrat i verksamheten.

Resultatet blev en tydlig position med förflyttning från hantverkarpespektiv till kundperspektiv.

Implementering av plattformen kommer ske under 2019.

miljonaren1.jpg
miljonaren6.jpg
miljonaren2.jpg
miljonaren8.jpg
miljonaren5.jpg
Miljonaren3.jpg
Miljonaren1.jpg